Hör Mårten Medbo (aka DR DREJ) berätta om avhandlingen ”Lerbaserad erfarenhet och språklighet”,  HDK Göteborgs universitet.