Oväntat konsthantverk – processer i det offentliga rummet

Unexpected craft – processes in public space

A, B, se Hässelby av Byggstudio i förskolan Blomsterkungen. Foto Gustav Karlsson Frost

Päivi Ernkvist är keramiker, curator, och sedan 2009 projekt-ledare på Stockholm konst. Hon har varit projektledare på Statens konstrådoch drivit projektet Craft in Dialogue/Iaspis.