Som ekonomi- och administrationschef kommer du att leda och samordna Stiftelsen Stenebyskolans administrativa funktioner (ekonomi, personalfrågor, IT och kontor). Du är direkt underställd rektor, ingår i Stiftelsen Stenebyskolans ledning, rektorsråd och föredragande i styrelsen när det gäller ekonomifrågor. Den vi söker måste vara strategisk, operativ och kunna utveckla verksamheten mot uppställda mål. Du ansvarar främst för Stiftelsen Stenebyskolans ekonomifunktion, vars uppgifter bland annat omfattar upprättande av, budget, uppföljning, redovisning, prognoser, avtal och bokslut. Du har också ansvar för personalfrågor, rekrytering, personalutveckling och samverkansfrågor, inklusive arbetsrätt, förhandlingar och kontakter med företagshälsovård. I tjänsten ingår personalansvar för den administrativa personalen.

Löpande urval tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!

Annonsen på arbetsförmedlingen

Annons för utskrift