Examinationsutställning med studenter på HDK vid Stenebys masterprogram.