I samarbete med Halmens Hus anordnar Stenebyskolan en sommarkurs i halmslöjd.

Info och anmälan hittar ni här.