Just nu söker vi två nya medarbetare till Stiftelsen Stenebyskolan: en lärarvikarie i Möbeltapetsering samt en ekonomi- och administrationschef. Är det du?

EKONOMI OCH ADMINISTRATIONSCHEF
Som ekonomi- och administrationschef kommer du att leda och samordna Stiftelsen Stenebyskolans administrativa funktioner (ekonomi, personalfrågor, IT och kontor). Du är direkt underställd rektor, ingår i Stiftelsen Stenebyskolans ledning, rektorsråd och föredragande i styrelsen när det gäller ekonomifrågor. Den vi söker måste vara strategisk, operativ och kunna utveckla verksamheten mot uppställda mål. Du ansvarar främst för Stiftelsen Stenebyskolans ekonomifunktion, vars uppgifter bland annat omfattar upprättande av, budget, uppföljning, redovisning, prognoser, avtal och bokslut. Du har också ansvar för personalfrågor, rekrytering, personalutveckling och samverkansfrågor, inklusive arbetsrätt, förhandlingar och kontakter med företagshälsovård. I tjänsten ingår personalansvar för den administrativa personalen.

Annonsen på arbetsförmedlingen

 

LÄRARE/HANDLEDARE I MÖBELTAPETSERING
Stenebyskolan söker lärarvikarie till yrkeshögskoleutbildningen Möbeltapetserare med start snarast. Studenterna arbetar med allt från gamla traditionellt stoppade möbler till nytillverkade designmöbler i moderna material. Undervisningen bygger till största delen på praktiskt arbete i vår tapetserarverkstad. Du undervisar genom löpande handledning i mindre grupp eller individuellt. Teoretiska inslag förekommer också.

Tjänsten är ett vikariat. Löpande urval tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!
Läs om utbildningen här,

Annonsen på arbetsförmedlingen