Artifex entreprenörskap är ett projekt som ska stödja entreprenörsskap inom design-, konst- och kulturhantverksutbildningar. Målsättningen är att stärka blivande och befintliga företagare i dessa branscher.