Artifex entreprenörsskap är ett projekt som ska stödja entreprenörsskap inom design-, konst- och kulturhantverksutbildningar. Målsättningen är att stärka blivande och befintliga företagare i dessa branscher.

Bakgrund
Steneby, Dacapo Mariestad och Tibros Hantverksakademi har i samarbete med Hushållningssällskapet Skaraborg genomfört en förstudie kring entreprenörskap kopplat till utbildningar inom design, konst- och kulturhantverk på platserna. Målsättningen är att utforma ett koncept för ”studentföretagande” där studenter startar ett eget företag under studietiden och utifrån det erbjuds företagarutbildning, personlig handledning, en rådgivare/mentor och ett nätverk av studentföretag på skolan.

Pilotprojekt nästa steg
Förstudien har identifierat åtgärder som är tänkta att ingå i ett treårigt pilotprojekt. I pilotprojektet ska en kreativ tillväxtmiljö för studenter utvecklas, vilket bland annat innebär tillgång till kontorslokaler, rådgivning, nätverk och mentorskapsprogram. Entreprenörskap ska också synliggöras tydligare i utbildningarna. Pilotprojektet ska även undersöka möjligheter för stödaktiviteter utanför utbildningarna samt påbyggnadsutbildning inom entreprenörskap.

Förstudierapport: Artifex entreprenörskap pdf

För mer information om Artifex entreprenörskap: kontakta anders.lindgren@steneby.se

SAMARBETSPARTNERS

Mariestads kommuns logga

 

gu:s logga

 

Dacapo

steneby logga

 

inredia tibro logga

 

VGR-logga

VGR-logga