Steneby Air möjliggörs genom stöd från  Mötesplats Steneby.

Mål för Steneby Air är att:

  • Stärka kontakten med och medverka till utveckling av det omgivande samhället
  • utforska nya tillvägagångssätt, tillämpningar och metoder
  • dela kunskap och erfarenheter
  • stärka banden med omvärlden
  • inspirera och inspireras
  • utmana våra processer och förhållningssätt
  • att berika och utveckla konsthantverk, hantverk, konst och design

1-3 månader beroende på projektet.