Träffa Stenebyskolans möbelrestauratörer på nordens största antikmässa.