v.26

26 -30 juni

Kursen är en fortsättning på kursen Silversmide 1. För att kunna delta krävs det att du har genomgått Silversmide 1 eller har liknande kunskaper.

Under kursen arbetar du med att fördjupa och utveckla tekniker och idéer som du tidigare lärt dig. Tillsammans med läraren formulerar du egna projekt där du under veckan får handledning.

Kurskostnad 4 995 kr

Max antal deltagare: 12 – Kursen är fulltecknad, anmäl dig för att stå på reservlistan.