v.24

12 -16 juni

Kursen ger grundläggande kunskaper inom varmsmidet förekommande tekniker, så som räckning, stukning, pening, klyvning, hålslagning, nitning, vällning och maskinhammarsmide mm. Teknikerna används när vi tillsammans gör tänger, ljustakar, haspar och lösningar på dina egna idéer.

Kurskostnad 4 995 kr

Max antal deltagare: 12

Anmälan sker löpande tills kursen är full