INTRYCK/IMPRESSIONS är en utställning bestående av en samling materiella och textliga reflektioner om sorg. Genom att dyka in och ut ur samtal – med varandra och olika material – skapar textilkonstnären Helena Pernow och dramatikern Erika Lindahl en serie fristående bidrag. Med olika språk, det textliga och materiella, tar de intryck av varandras uttryck och låter detta ge avtryck i sin nästa reflektion – genom tolkning, översättning och motsägelser.

Vid utställningens öppning har dialogen pågått i nio månader, till största del på distans. Under två veckor i juni fortsätter Helena och Erika att arbeta på plats i Dals Långed. I utställningen undersöks hur konstnärliga processer kan mötas i ett växelspel som liknar samtalets. Besökarna bjuds in till att följa arbetet, såväl det framvuxna som det framväxande – i realtid.

Material: Helena Pernow
Text: Erika Lindahl
Rumslig gestaltning: Oskar Nilsson och Helena Pernow

Tack till: Mötesplats Steneby, Laila Andrén, Garnverkstan Billingsfors, Hantverkscafé Schuckert, Hanna Källdin och Ida Jarlgren.

Genomförs med stöd av Idépeng och Kultur Ungdom.