Stenebyskolan söker lärarvikarie till yrkeshögskoleutbildningen Möbeltapetserare med start 20 oktober. Läs om utbildningen här,

Kontakta utbildningsledare Dag Bjaaland
0531-710 04
070-667 85 03
dag.bjaaland@steneby.se